Posted on: 18 października, 2021 Posted by: admin Comments: 0
wybieranie odpowiedniej szkoły postawowej dla dziecka

Dziecko spędza 1/3 życia w szkole, dlatego zadbaj o to, by wybrać dla niego najlepsze miejsce. Powinna to być placówka gwarantująca wysoki poziom kształcenia, ale równie ważna jest atmosfera i podejście do ucznia. Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę podczas wyboru szkoły podstawowej dla swojej pociechy.

Wybór szkoły dla dziecka to dla rodzica nie lada zadanie, gdyż pierwsza szkoła na zawsze pozostanie w pamięci dziecka i wpłynie na jego postawę oraz charakter. Nauczyciel uczy, ale także kształtuje. Oferta, głównie w dużych miastach, jest bardzo szeroka. Oto 4 rzeczy, na które koniecznie zwróć uwagę.

Położenie szkoły

Jednym z głównych kryteriów wyboru szkoły jest dla rodziców lokalizacja. Przejazd przez miasto, jak Kraków, Wrocław czy Warszawa, w godzinach szczytu, to opcja dla osób o stalowych nerwach. Zwykle rozważane są szkoły niedaleko domu.

Taki wybór pozwala zaoszczędzić czas (zawożenie dziecka, wywiadówki, samodzielny powrót starszych dzieci). Poza tym w ten sposób można zadbać o dobry kontakt dziecka z sąsiadami, bo najczęściej dzieci mieszkające blisko siebie będą chodzić do tej samej szkoły. To dobry sposób na integrację dziecka.

Poziom nauczania, czyli miejsce w rankingu

Część rodziców sprawdza też rankingi, by wybrać szkołę zajmującą wysoką pozycję, co świadczy o wysokim poziomie kształcenia. Rankingów jest wiele, są publikowane przez różne instytucje, bazują na wynikach otrzymanych przez uczniów na egzaminach końcowych. Sprawdź też, czy uczniowie są laureatami olimpiad. Jest to jeden z wyznaczników jakości, ale jednak warto potraktować je jako po prostu wskazówkę. Równie ważne są opinie innych rodziców, można też sprawdzić, jakie szkoła ma osiągnięcia.

Dana szkoła dobrze przygotowuje dzieci do egzaminów, co nie musi być równoznaczne z poziomem kształcenia, a tym bardziej nie wiadomo, jaka panuje w niej atmosfera i jakie jest podejście do dziecka. Jeśli nastawienie na dobre wyniki jest wysokie, dziecko odczuwa presję i stres, co nie na każdego ucznia działa motywująco.

Kadra

Kadra nauczycielska to jedna z najważniejszych kwestii, które trzeba wziąć pod uwagę przy wyborze szkoły podstawowej. Poza tym dla najmłodszych nauczyciele mogą być wzorcem postaw i zachowań.

Wiedza, doświadczenie, zaangażowanie, ale i stosunek do nauczania oraz do uczniów jest niezwykle istotny. Wpływa na poziom edukacji, ale także na chęć do nauki dziecka, jego charakter i samopoczucie. Kadra tworzy też atmosferę danego miejsca. Większość uczniów, by osiągać dobre wyniki, musi też dobrze czuć się w danym miejscu.

Oferta dodatkowa

Duże znaczenie ma też oferta zajęć dodatkowych i szkolne zaplecze. Na takich warsztatach dziecko może rozwijać się lub odkryć swoje talenty, których nie pozna na zwykłych lekcjach. To duża i bezpłatna szansa na rozwijanie zainteresowań i pasji – mogą to być m.in. zajęcia sportowe, językowe, muzyczne, plastyczne, teatralne, fotograficzne, z baletu czy kurs samoobrony. Ciekawa oferta autorska często stanowi wyróżnik danej szkoły.

Leave a Comment