Posted on: 29 września, 2022 Posted by: admin Comments: 0
uczniowie wypisują się z religii

W szkołach średnich w Lublinie w roku szkolnym 2021/2022 niemal co 3. uczeń nie chodzi na religię czy na etykę. W Katowicach już ponad 50 proc. młodzieży z liceów i techników wypisało się z religii. W Łodzi prawie 70 proc. starszych uczniów odrzuciło katechezę w szkole. 

Temat religii w szkołach wraca i budzi wiele emocji i konfliktów każdego roku. Uczniowie mają cztery możliwości – mogą chodzić na religię, na etykę, na żaden z tych przedmiotów albo na oba. Zwykle we wschodnich regionach Polski przywiązanie do religii jest większe, więc frekwencja jest tu wyższa. Mimo to zauważalny jest trend, że spada liczba uczniów na religii.

Są klasy, że na religię chodzi jedna czy dwie osoby. Są klasy, gdzie nikt już nie chodzi na takie zajęcia. Frekwencja na lekcjach religii i etyki spada w całej Polsce – rekordzistką jest Łódź. W tym roku szkolnym nie chodzi na nie aż 80 proc. uczniów. Sytuacja staje się już normą, nie jest wyjątkiem. Etyka uczy otwartości na ludzi i rozumienia potrzeb, a religia jest ukierunkowana.

Pustki na religii w szkołach średnich

Im starsze dzieci, tym chęć do chodzenia na religię jest mniejsza. W Lublinie w liceach, szkołach i technikach na religię chodzi 67 proc. młodzieży. W Katowicach prawie 51 proc. młodzieży ze szkół średnich nie chce chodzić na religię ani na etykę. 69 proc. uczniów z liceów, techników i branżówek w Łodzi odrzuciło katechezę i etykę. Wiele uczniów na rezygnacji rysowało znak błyskawicy. To dane z ubiegłego roku, ale spadek liczby dzieci na lekcjach religii zaczął się już około 3-4 lata temu.  

Kwk, f: Pexels / pixabay

Leave a Comment