Posted on: 16 marca, 2022 Posted by: admin Comments: 0
ukraińskie dzieci w polskich szkołach

Minister Edukacji i Nauki opublikował informacje dotyczące zasad przyjmowania do polskich szkół uchodźców z Ukrainy.

Zasady przyjmowania dzieci z Ukrainy do polskich szkół
Uczniowie z Ukrainy w wieku objętym obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki (7-18 lat) są przyjmowani do szkół publicznych – podaje MEiN. Dodatkowo są oni obejmowani opieką oraz nauczaniem na warunkach takich jak obywatele polscy. Oznacza to, że przyjęcie do szkoły możliwe jest w ciągu całego roku szkolnego. Uczeń dołączy do klasy, która odpowiada sumie ukończonych lat nauki w szkole w Ukrainie.

Dodatkowe uprawnienia dla dzieci z Ukrainy
Uczniowie, którzy nie mówią w języku polskim, który by im pozwalał na korzystanie z nauki w szkole, będą mogli skorzystać z takich uprawnień jak:

  • dodatkowe zajęcia z języka polskiego,
  • nauka w oddziale przygotowawczym. Proces nauczania jest w nim dobierany do możliwości oraz potrzeb uczniów,
  • pomoc osoby znającej język kraju pochodzenia, która pracuje jako pomoc nauczyciela,
  • pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
  • dodatkowe zajęcia wyrównawcze w zakresie różnych przedmiotów.
    O przyznaniu wsparcia będzie decydował dyrektor razem z organem prowadzącym.

Leave a Comment