Newsletter

 
MIK - konkurs dla gimnazjów

Małopolski Instytut Kultury zaprasza nauczycieli i uczniów gimnazjów do udziału w IX konkursie „Skarby Małopolski”. Konkurs odbywa się w ramach XIV Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego.


Konkurs obejmuje dwie kategorie. Nauczyciele są zaproszeni do przedstawienia scenariusza warsztatów, które w kontekście dziedzictwa kulturowego realizują elementy podstawy programowej, rozwijają kompetencje, są multidyscyplinarne, a jednym z głównych ich założeń jest współpraca z muzeum. Uczniowie zaproszeni są do zaprezentowania własnych wypowiedzi plastycznych w formie książki artystycznej, przygotowanej w odniesieniu do fragmentów wybranej ekspozycji muzealnej. Każda grupa tworzy jedną książkę.

Celem konkursu dla nauczycieli jest zacieśnienie współpracy pomiędzy szkołami i muzeami, popularyzacja metodyki nauczania kompetencyjnego, wypracowanie wartościowych scenariuszy zajęć, realizowanych w kontekście dziedzictwa kulturowego, których elementem jest wizyta w muzeum. Celem konkursu dla młodzieży jest nawiązanie osobistych relacji z dziedzictwem i wyrażenie doświadczeń w formie plastycznej.
Do konkursu zapraszamy tandemy nauczycieli. Kartę zgłoszeniową oraz ankietę dotyczącą oczekiwań nauczycieli wobec muzeów należy przesłać do 19 grudnia 2011 (drogą elektroniczną na adres: dziganska@mik.krakow.pl lub pocztą). Nauczyciele, którzy zgłoszą się do konkursu, zostaną zaproszeni w styczniu 2012 na warsztaty, poznają wówczas metody innowacyjnych zajęć związanych z dziedzictwem kulturowym, wspólnie zastanowią się nad możliwościami wykorzystania zasobów muzeów do stworzenia zajęć multidyscyplinarnych, rozwijających u uczniów kompetencje i osadzonych w podstawie programowej.
Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie konkursu. Szczegółowe informacje na stronie Małopolskiego Instytutu Kultury.


edukacyjnykrakow.pl 2011-11-28