Warning: Use of undefined constant P_WARNING - assumed 'P_WARNING' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/carinio2/domains/edukacyjnykrakow.pl/public_html/uri-parser.class.php on line 404

Warning: Illegal string offset 'cget' in /home/carinio2/domains/edukacyjnykrakow.pl/public_html/uri-parser.class.php on line 466

Warning: Illegal string offset 'from' in /home/carinio2/domains/edukacyjnykrakow.pl/public_html/uri-parser.class.php on line 466

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/carinio2/domains/edukacyjnykrakow.pl/public_html/uri-parser.class.php on line 491

Warning: Illegal string offset 'cget' in /home/carinio2/domains/edukacyjnykrakow.pl/public_html/uri-parser-qsa.class.php on line 195

Warning: Illegal string offset 'from' in /home/carinio2/domains/edukacyjnykrakow.pl/public_html/uri-parser-qsa.class.php on line 195

Warning: ksort() expects parameter 1 to be array, string given in /home/carinio2/domains/edukacyjnykrakow.pl/public_html/uri-parser-qsa.class.php on line 73

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/carinio2/domains/edukacyjnykrakow.pl/public_html/uri-parser-qsa.class.php on line 212
Skorzystaj z dofinansowanych! - Edukacyjny Kraków
Newsletter

 
Skorzystaj z dofinansowanych!

Wyższa Szkoła Europejska prowadzi rekrutację na pięć kierunków studiów podyplomowych (Marketing w sieci, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Lider Biznesu, Tłumaczenia audiowizualne oraz Technical Writing) współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 2.1.1. "Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach". Projekt realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.


Głównym celem projektu jest poprawa zdolności adaptacyjnych oraz wzmocnienie pozycji na rynku pracy przedsiębiorców i pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających na terenie całej Polski. Studia podyplomowe mają bezpośrednio przełożyć się na podniesienie kwalifikacji pracowników oraz poziomu ich aktywności. Studenci będą się kształcić w wykorzystywaniu nowych technologii, zasobów internetowych i mobilnych. Duży nacisk będzie położony na działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Zajęcia prowadzone będą przez praktyków z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania. Studia będą służyć budowaniu współpracy i wspólnoty uczenia się, w tym celu będą organizowane spotkania dla słuchaczy wszystkich kierunków – to tylko niektóre z inicjatyw, planowanych w trakcie realizacji projektu. Przykładowo: studia na kierunku Marketing w sieci kosztują 960 zł.
Przygotowując się do zgłoszenia wniosku, zespół projektowy WSE dotarł do „Raportu o stanie sektora MSP w Polsce” (PARP 2008), zgodnie z którym firmy jako podstawową barierę rozwoju wskazują przede wszystkim brak odpowiednio wykwalifikowanych pracowników oraz niewielkie doświadczenie
w stosowaniu nowych technologii internetowych. Co ciekawe – przeprowadzone badania wskazują, że mimo kryzysu menedżerowie są nawet w większym stopniu zaangażowani w tworzenie strategii odpowiedzialnego biznesu. WSE zrealizowało badania internetowe w których potwierdziły się te
tendencje – duży procent kadry zarządzającej wskazuje na potrzebę dokształcania się właśnie w tym kierunku. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej i związana z tym zwiększona mobilność pracowników wymagają przygotowania specjalistów z zakresu komunikacji technicznej, stąd też m.in.
pomysł na utworzenie kierunku Technical writing.
Oferta studiów dofinansowanych skierowana jest do pracowników oraz pracodawców mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Nabór dokumentów trwa przez cały listopad. Szczegółowe informacje można uzyskać w Centrum Studiów Podyplomowych WSE (tel.: 012 683 24 60, 68, 77, e-mail:
podyplomowe@wse.krakow.pl) oraz na stronie internetowej www.wse.krakow.pl.


edukacyjnykrakow.pl 2009-11-13